Nové kurzy výuky finanční gramotnosti pro učitele

Na základě ohlasů mnoha učitelů jsme vytvořili nové kurzy výuky finanční gramotnosti.

 • Kurzy jsou rozdělené podle úrovně – pro učitele 1. stupně základních škol, 2. stupně ZŠ a učitele středních škol. Obsahově jsou kurzy podobné, nicméně formou a hloubkou jsou přizpůsobené jednotlivým úrovním.
 • Obsah kurzů je zcela nový – kurzy budou přínosné jak pro účastníky našich kurzů Jak vyučovat finanční gramotnost, tak i pro ty, kteří žádný z našich kurzů dosud neabsolvovali
 • Součástí kurzu NENÍ ukázka výukové hry FINANČNÍ SVOBODA

Obsah kurzů:

1. Praktické příklady k procvičování pojmů z oblasti finanční gramotnosti.
Ukázka konkrétních příkladů výuky finanční gramotnosti na 1. stupně základních škol. Jak zajímavým a názorným způsobem se žáky probírat pojmy jako peníze, příjmy, výdaje, rozpočet domácnosti apod.

2. Přenesení příkladů z reálného finančního světa do výuky.
Seznámení s postupy a konkrétními příklady, jak dále vytvářet a rozšiřovat databázi vhodných příkladů k výkladu a procvičování termínů, pojmů a vztahů s využitím informací reálného světa.

3. Jednoduché interaktivní formy výuky finanční gramotnosti.              
Jak formou jednoduchých her a soutěží naučit žáky pojmy a souvislosti ve vybraných oblastech finanční gramotnosti.

4. Náměty a praktické příklady k ověřování znalostí a vědomostí žáků.  
Jak efektivně zjišťovat úroveň znalostí finanční gramotnosti, jak standardizovat, měřit a porovnávat výsledky. Účastníci kurzu dostanou test k prověření znalostí žáků v papírové i elektronické podobě vč. správných odpovědí.

Lektor kurzů:

Obr

Ing. Karel Kořený
 • Spolumajitel, partner a šéf oddělení vývoje firmy KFP
 • 8 let ekonomického vzdělání, 25 let praxe ve vzdělávání dospělých, od roku 1998 specializace na vzdělávání v oblasti finančního poradenství
 • 12 let působil jako vysokoškolský profesor, mimo jiné jako hlavní vyučující předmětu Finanční poradenství
 • Tréninkové moduly realizoval např. v těchto finančních institucích: Česká pojištovna, AMSLICO, GE Capital Bank, Tatrabanka Slovensko, ČSOB, ING Nationale Nederlanden, OVB Slovensko, KZ Finance a dalších
 • Spoluautor světově unikátní finanční simulace FINANČNÍ SVOBODA, 6tidenního kurzu odborných znalostí Kuchařka odborných dovedností a hlavní lektor kurzů, zaměřených na výuku finanční gramotnosti
 • Autor desítek článků z oblasti investic, odborných poradenských znalostí a osobních financí

Každý účastník kurzu získá certifikát o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu MŠMT. Společnost KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (osvědčení o akreditaci k nahlédnutí zde) a všechny vzdělávací programy jsou akreditovaným programem MŠMT.

Aktuální termíny kurzů:

  Místo konání Termín  
Kurz "Finanční gramotnost pro SŠ"

Praha

13. 5. 2015 Rezervovat místo

Doplňující informace:

 • Standardní cena kurzu je 1 470 Kč vč. DPH. Při objednání do pátku 17. 4. získáte zvýhodněnou cenu 1 200 Kč vč. DPH za včasnou registraci.
 • Přesná místa konání budou postupně upřesňována
 • Všechny kurzy se konají od 11:30 do 15:30 (rozsah 4 hodiny)
 • Pozvánku s upřesněním místa konání kurzu obdrží účastníci vždy nejpozději týden před konáním kurzu

Časový harmonogram kurzů:

 • Praktické příklady k procvičování pojmů (1 hodina)
 • Příklady z reálného finančního světa (1 hodina)
 • Interaktivní formy výuky (1 hodina)
 • Praktické příklady k ověřování znalostí a vědomostí (1 hodina)

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Pavlu Antoszykovou na tel. čísle 733 120 176 (v prac. dny od 8:00 do 15:00) nebo emailové adrese klient@kfp.cz.

| Tisk | Nahoru |